Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 15/3 2022

13 FEB 2022 12:33
Välkomna till Umeå dansklubbs årsmöte tisdag 15/3, 18.00. Mötet kommer genomföras digitalt och de som anmält sig kommer att få en länk till mötet. Årsmöteshandlingarna finns nu tillgängliga nedan.
  • Uppdaterad: 13 FEB 2022 12:33

Verksamhetsberättelse 2021.pdf

Revisionsberättelse UMDK 2021.pdf

Balansräkning 2021.pdf

Resultaträkning 2021 och budget 2022.pdf

Verksamhetsplan 2022.pdf

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Skribent: Frida Åström
E-post: Adressen Gömd

Alla medlemmar har 10% rabatt hos www.dansskor.se. Säg att du dansar hos Umeå Dansklubb varje gång du handlar i deras webbutik för att få rabatt.

 Alla medlemmar har 10% rabatt hos www.dansskor.se. Kontakta Umeå Dansklubb via mail för att få din rabbatkod. 

Postadress:
Umeå Dansklubb - Danssport
Backenvägen 17
90354 Umeå

Kontakt:
Tel: 0702085307
E-post: umeadansklubb@gmail....

Se all info